Rreth nesh

Agro Group “Fauna”, me bazë në Gjilan, njësi punuese në Prishtine, Kosovë, është themeluar më 1 Nëntor 1996 me fillim si një Baranatore Veterinare.

Për të vazhduar zgjërimet nga viti në vitë edhe me aktivitete të tjera në lëmin e Bujqësisë, deri në ditët e sotme,  kur ka krijuar profil të saktë me gjashtë sektore të ndryshmëm,  me 60 të punësuar me përgaditje të ndryshme profesionale konform aktivitetit.         

Fauna, bashkëpunon në relacione të ndryshme më numër te madhë të bashkëpunëtorëve nga jashtë , ndërsa rrjeti i shtrirjes së aktivitetit në Kosovë është shumë i gjërë dhe nduarndurshëm mvarësishtë prej sektorit për të cilin bëhet fjalë.         

Më 12.02.2010, Fauna nënshkruan kontratën dyvjeqare me K.E (Komisionin Evropian) në kontrollë dhe q'rrënjosje të sëmundjeve ngjitëse, në vaksionimin oral kundër sëmundjes së Tërbimit, të cilën kontratë me sukses e përmbyllë në vjeshtë të vitit 2011.          

Fauna, është në rritje dhe zgjërim të vazhdueshëm të aktivitetit të saj, në kërkim të përhershëm të partnerëve sikur të jashtëm dhe të brendshëm, me qëllim që pozicioni ynë i liderit në lëmin e Veterinarise të zgjërohet edhe në sektoret tjera.

Dr. Zija Sh. IDRIZI