Kontakt

Social Media

youtube

instagram

Kontakt Prishtinë

Lagja Arbëria, Rr. Ahmet Krasniqi, Nr. 270

info@fauna-ks.com

Kontakt Gjilan

Gjilan, Rr. Washingtonit, Nr.65
+383 (0)280 329 981
info@fauna-ks.com

Facebook