FAUNAVIT

faunavitFaunaVit, është sektor i Agro Group Fauna i cili merret me furnizmin e tregut me drithëra, dhe së fundi edhe me prodhimin FaunaVit, ushqimit të koncentruar për të gjitha kategoritë e kafshëve shtëpiake.