Fauna Consulting

consultingFaunaConsulting, është sektor i Fauna Group që merret me shërbime këshillore në lëmin e Veterinarisë dhe Bujqësisë, për të gjitha kategoritë që kanë nevojë të shfrytëzojnë përvojën tonë të madhe në këto lëmi.

Kur merret parasyshë përbërja e stafit profesional dhe përvoja në lëmin e Veterinarisë dhe Bujqësisë, është i kjartë edhe përfitimi që mundë të kenë klientët potencial nga kjo.Për këtë qëlllim FaunaConsulting ka pajisë ambientet e punës me hapësira të përshtateshme për të organizuar trajnime apo ligjërata, mvarsisht nga nevojat dhe temat, duke mos përjashtuar asnjëherë mundësinë e patjetërsueshme që FaunaConsulting ka për të organizuar trajnime edhe nëpër farma të ndryshme për të parë kështu në mënyrë praktike ecurinë e punës dhe procedurat në të dy fushat.