Lajme

Shërbimet e edukimit të fermerëve në regjionin e Gjilanit

0 Comments
1420
25 Qer 2013

Aktiviteti kryesor janë Workshopet, që synojn mirëqenjen e kafshëve në përgjithësi, do të vizitohen fermat mbi 10 krerë lopë, dhe dhentë mbi 100 copë.

Objektivat e këtij projekti janë qasja e drejtë fermerëve-pronarëve të kafshëve të kenë informata të drejta kundrejt qasjes ndaj kafshëve.
Me realizimin e këtij projekti synojmë të arrijm standardet e Komisonint Evropian për mirëqenjen e kafshëve ne Kosovë

0.0
Last Modified: e martë 06 qershor 2017 01:50
Related Articles: Dezinsektimi hapësinorë i qytetit të Gjilanit, faza e III-të 2017 Dezinsektimi hapësinore i qytetit të Gjilanit, faza e II-të 2017 Dezinsektimi hapësinorë i qytetit të Gjilanit, faza e parë 2017. Shërbimet e DDD-së për sëmundjen e etheve hemorragike në komunat e rrezikuara Faza e dytë e Dezinsektimit hapsinorë të qytetit të Gjilanit

No Comments Yet...

Leave a reply

Your email address will not be published.