Lajme

19 Articles Found

madmin
Lëshojm vërtetime për përfitime të subvencioneve për blegtorët
0 Comments
Lëshojm vërtetime për fermer përfitues të subvencioneve të ministrisë të MBPZHR, per vitin 2014
Shërbime të dezinsektimit të fermave blektorale në vatrat me ethe homoraxhike
0 Comments
Në bazë te kontratës me nr 40800/13/049/236 të datës te lidhur me Agjencionin e Ushqimit dhe Veterinë, Fauna do të kryej shërbime te dezinsektimit të fermave blektorale në vatrat me ethe homoraxhike.
Faza e dytë e Dezinsektimit hapsinorë të qytetit të Gjilanit
0 Comments
Me datën 13.07.2012 e shtunë prej orës 20:00 ekipi i AgroGrup FAUNA në bashkëpunim me Komunën e Gjilanit kryejn fazën e parë të dezinsektimit hapsinorë të qytetit.
Shërbimet e edukimit të fermerëve në regjionin e Gjilanit
0 Comments
Në bazë të kontratës me numër AUV408/13/030/236 të datës 14.06.2013 të lidhur me Agjencionin e Ushqimit dhe Veterinës, Fauna do te kryej Shërbimet e edukimit të fermerëve në regjionin e Gjilanit.
Shërbime të DDD-së për ProCredit Bank - Kosovë
0 Comments
Në bazë të kontratës 1648/2013 te datës 25.01.2013 të lidhur me ProCredit Bank - Kosovë, Fauna do të kryejë shërbimet e Dezinfektimit, Dezinsektimit dhe Deratizimit ne objektet e bankës në tërë territorin e Kosovës.