> > > >

Agro Group “Fauna”, me bazë në Gjilan, nëjsi punuese në Prishtinë, Kosovë, është themeluar më 1 Nëntor 1996 me fillim si një Baranatore Veterinare, për të vazhduar zgjërimet nga viti në vitë edhe me aktivitete të tjera në lëmin e Bujqësisë, deri në ditët e sotme, kur ka krijuar profil të saktë me gjashtë sektore të ndryshëm, me 52 të punësuar me përgaditje të ndryshme profesionale konform aktivitetit...  Rreth nesh

Kontakt Gjilan

Gjilan, Rr. Washingtonit, Nr.65
+383 (0)280 329 981
info@fauna-ks.com

Facebook

Social Media

youtube

instagram

Kontakt Prishtinë

Lagja Arbëria, Rr. Ahmet Krasniqi, Nr. 270

info@fauna-ks.com