> > >

Agro Group “Fauna”, me bazë në Gjilan, nëjsi punuese në Prishtinë, Kosovë, është themeluar më 1 Nëntor 1996 me fillim si një Baranatore Veterinare, për të vazhduar zgjërimet nga viti në vitë edhe me aktivitete të tjera në lëmin e Bujqësisë, deri në ditët e sotme, kur ka krijuar profil të saktë me gjashtë sektore të ndryshëm, me 52 të punësuar me përgaditje të ndryshme profesionale konform aktivitetit...  Rreth nesh

Kontakt Prishtinë

Lagja Arbëria, Rr. Ahmet Krasniqi, Nr. 270
+377 45 211 087
info@fauna-ks.com

Kontakt Gjilan

Gjilan, Rr. Washingtonit, Nr.65
+381 0280 329 981
info@fauna-ks.com

Facebook